Podaż pieniądza w czerwcu 2023 r.

W czerwcu 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 zmniejszyła się o 0,6 mld zł. Było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych przy jednoczesnym spadku wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw niefinansowych oraz sektora instytucji samorządowych.

Dane opublikowane przez NBP 24 lipca 2023 r. wskazują, że na koniec czerwca 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 157,3 mld zł i była o 0,6 mld zł niższa niż na koniec maja 2023 r.

W czerwcu 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 8,2 mld zł, tj. 0,7 proc., do poziomu 1 137,1 mld zł, natomiast w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych spadła o 4,5 mld zł, tj. 0,9 proc., do poziomu 470,2 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych zmniejszyła się o 4,1 mld zł, tj. 5,8 proc., do poziomu 66,1 mld zł.

Zadłużenie pozostałych instytucji finansowych wzrosło o 7,4 mld zł, tj. 3,6 proc., do poziomu 214,9 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 3,2 mld zł, tj. 0,4 proc., do poziomu 777,3 mld zł., a zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych o 3,1 mld zł, tj. 0,7 proc., do poziomu 416,0 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 6,8 mld zł, tj. 1,9 proc., do poziomu 343,8 mld zł.