Podaż pieniądza w grudniu 2021 r.

W grudniu 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 13,1 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych i instytucji samorządowych.

Dane opublikowane przez NBP 26 stycznia 2022 r. wskazują, że na koniec grudnia 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 985,0 mld zł i była o 13,1 mld zł wyższa niż na koniec listopada 2021 r.

W grudniu 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 16,3 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 1 046,1 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 5,6 mld zł, tj. o 8,5 proc., do poziomu 72,1 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 8,7 mld zł, tj. o 13,4 proc., do poziomu 56,1 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 5,5 mld zł, tj. 1,3 proc., do poziomu 415,1 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 2,8 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 826,7 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 0,2 mld zł, tj. o 0,1 proc., do poziomu 382,2 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 62,8 mld zł, tj. o 19,3 proc., do poziomu 388,2 mld zł.