Podaż pieniądza w kwietniu 2023 r.

W kwietniu 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 7,3 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 24 maja 2023 r. wskazują, że na koniec kwietnia 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 147,5 mld zł i była o 7,3 mld zł wyższa niż na koniec marca 2023 r.

W kwietniu 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 14,8 mld zł, tj. 1,3 proc., do poziomu 1 131,5 mld zł, natomiast w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych spadła o 5,5 mld zł, tj. 1,2 proc., do poziomu 461,8 mld zł.

Zadłużenie pozostałych instytucji finansowych spadło o 4,2 mld zł, tj. 2,0 proc., do poziomu 203,5 mld zł, gospodarstw domowych o 1,0 mld zł, tj. 0,1 proc., do poziomu 780,6 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 0,9 mld zł, tj. 0,2 proc., do poziomu 425,4 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 14,9 mld zł, tj. 4,1 proc., do poziomu 348,5 mld zł.