Podaż pieniądza w lipcu 2022 r.

W lipcu 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 13,8 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec pozostałych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 sierpnia 2022 r. wskazują, że na koniec lipca 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 012,7 mld zł i była o 13,8 mld zł wyższa niż na koniec czerwca 2022 r.

W lipcu 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zwiększyła się o 7,2 mld zł, tj. o 11,4 proc., do poziomu 70,3 mld zł, w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 7,0 mld zł, tj. o 1,7 proc., do poziomu 421,5 mld zł, a w sektorze gospodarstw domowych o 1,9 mld zł, tj. 0,2 proc., do poziomu 1 022,9 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zmniejszyła się o 2,4 mld zł, tj. o 2,9 proc., do poziomu 77,9 mld zł.

Zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 6,3 mld zł, tj. o 1,5 proc., do poziomu 420,7 mld zł, a gospodarstw domowych spadło o 0,3 mld zł do poziomu 817,5 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 21,6 mld zł, tj. o 6,7 proc., do poziomu 301,4 mld zł.