Podaż pieniądza w listopadzie 2022 r.

W listopadzie 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 10,7 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 grudnia 2022 r. wskazują, że na koniec listopada 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 082,0 mld zł i była o 10,7 mld zł wyższa niż na koniec października 2022 r.

W listopadzie 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 6,8 mld zł, tj. 0,6 proc., do poziomu 1 060,2 mld zł, w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 6,4 mld zł, tj. o 1,4 proc., do poziomu 458,8 mld zł, a w sektorze funduszy zabezpieczenia społecznego o 2,6 mld zł, tj. o 23,1 proc., do poziomu 14,0 mld zł.

Zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych spadło o 8,6 mld zł, tj. o 2,0 proc., do poziomu 424,6 mld zł, a gospodarstw domowych o 4,4 mld zł, tj. o 0,5 proc., do poziomu 801,4 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 2,3 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 325,9 mld zł.