Podaż pieniądza w lutym 2023 r.

W lutym 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 35,0 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 marca 2023 r. wskazują, że na koniec lutego 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 131,4 mld zł i była o 35,0 mld zł wyższa niż na koniec stycznia 2023 r.

W lutym 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 17,5 mld zł, tj. 1,6 proc., do poziomu 1 102,9 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 12,2 mld zł, tj. o 2,6 proc., do poziomu 473,3 mld zł.

Zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 3,4 mld zł, tj. o 0,8 proc., do poziomu 425,9 mld zł, a gospodarstw domowych spadło o 2,8 mld zł, tj. o 0,4 proc., do poziomu 786,2 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 2,9 mld zł, tj. o 0,8 proc., do poziomu 354,6 mld zł.