Podaż pieniądza w maju 2022 r.

W maju 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 1,9 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 czerwca 2022 r. wskazują, że na koniec maja 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 015,1 mld zł i była o 1,9 mld zł wyższa niż na koniec kwietnia 2022 r.

W maju 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyła się o 12,5 mld zł, tj. o 3,1 proc., do poziomu 421,1 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych spadła o 7,7 mld zł, tj. 0,7 proc., do poziomu 1 020,3 mld zł, a wartość gotówki w obiegu o 6,1 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 369,8 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 4,5 mld zł, tj. o 0,5 proc., do poziomu 816,9 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 0,5 mld zł, tj. o 0,1 proc., do poziomu 414,2 mld zł, a. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 21,6 mld zł, tj. o 5,8 proc., do poziomu 352,5 mld zł.