Podaż pieniądza w marcu 2021 r.

W marcu 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 25,9 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 kwietnia 2021 r. wskazują, że na koniec marca 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 862,5 mld zł i była o 25,9 mld zł wyższa niż na koniec lutego 2021 r.

W marcu 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 13,3 mld zł, tj. o 3,6 proc., do poziomu 387,4 mld zł, a w sektorze gospodarstw domowych o 8,2 mld zł, tj. o 0,8 proc., i wyniosła 997,9 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań wobec sektora instytucji samorządowych zwiększył się o 2,4 mld zł, tj. o 4,0 proc., do poziomu 62,9 mld zł, natomiast wobec pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 3,9 mld zł, tj. o 7,4 proc., do poziomu 48,2 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 5,5 mld zł, tj. o 0,7 proc., do wysokości 792,5 mld zł, a przedsiębiorstw spadło o 1,4 mld zł, tj. o 0,4 proc., do wysokości 369,7 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 4,4 mld zł, tj. o 1,2 proc., do wysokości 365,8 mld zł.