Podaż pieniądza w październiku 2022 r.

W październiku 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 9,2 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 24 listopada 2022 r. wskazują, że na koniec października 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 071,3 mld zł i była o 9,2 mld zł wyższa niż na koniec września 2022 r.

W październiku 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 9,1 mld zł, tj. 0,9 proc., do poziomu 1 053,4 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 4,4 mld zł, tj. o 1,0 proc., do poziomu 452,5 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zmniejszyła się o 9,6 mld zł, tj. o 12,9 proc., do poziomu 64,7 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 10,8 mld zł, tj. o 1,3 proc., do poziomu 805,8 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 0,8 mld zł, tj. o 0,2 proc., do poziomu 433,2 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 3,9 mld zł, tj. o 1,2 proc., do poziomu 323,6 mld zł.