Podaż pieniądza w październiku 2023 r.

W październiku 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 7,2 mld zł. Było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 listopada 2023 r. wskazują, że na koniec października 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 241,1 mld zł i była o 7,2 mld zł wyższa niż na koniec września 2023 r.

W październiku 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyła się o 3,4 mld zł, tj. 0,7 proc., do poziomu 501,6 mld zł, a w sektorze gospodarstw domowych o 1,7 mld zł, tj. 0,1 proc., do poziomu 1 175,7 mld zł.

Zadłużenie sektora gospodarstw domowych spadło o 10,5 mld zł, tj. 1,3 proc., do poziomu 774,6 mld zł, a sektora przedsiębiorstw niefinansowych o 4,0 mld zł, tj. 1,0 proc., do poziomu 407,2 mld zł. Na zmiany te istotny wpływ miała zmiana populacji sprawozdawczej. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 7,6 mld zł, tj. 2,0 proc., do poziomu 391,5 mld zł.