Podaż pieniądza we wrześniu 2021 r.

We wrześniu 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 11,6 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec pozostałych instytucji finansowych, przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 października 2021 r. wskazują, że na koniec września 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 914,2 mld zł i była o 11,6 mld zł wyższa niż na koniec sierpnia 2021 r.

We wrześniu 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych wzrosła o 3,8 mld zł, tj. o 6,8 proc., do poziomu 60,0 mld zł, w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 3,5 mld zł, tj. 0,9 proc., do poziomu 398,9 mld zł, a w sektorze gospodarstw domowych o 3,1 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 1 009,4 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zwiększył się o 0,4 mld zł, tj. o 0,5 proc., do poziomu 65,2 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 6,8 mld zł, tj. o 0,8 proc., do poziomu 820,2 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 2,4 mld zł, tj. o 0,6 proc., do poziomu 373,2 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego spadło o 2,9 mld zł, tj. o 0,9 proc., do poziomu 311,7 mld zł.