Podaż pieniądza we wrześniu 2023 r.

We wrześniu 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 40,9 mld zł. Było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 października 2023 r. wskazują, że na koniec września 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 233,9 mld zł i była o 40,9 mld zł wyższa niż na koniec sierpnia 2023 r.

We wrześniu 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 22,4 mld zł, tj. 1,9 proc., do poziomu 1 174,0 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 13,8 mld zł, tj. 2,8 proc., do poziomu 498,2 mld zł.

Zadłużenie sektora pozostałych instytucji finansowych wzrosło o 9,8 mld zł, tj. 4,6 proc., do poziomu 221,4 mld zł, gospodarstw domowych o 5,4 mld zł, tj. 0,7 proc., do poziomu 785,1 mld zł, a sektora przedsiębiorstw niefinansowych o 2,0 mld zł, tj. 0,5 proc., do poziomu 411,2 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 28,1 mld zł, tj. 7,9 proc., do poziomu 383,9 mld zł.