Podstawy przedsiębiorczości: Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej

Skrócony opis lekcji

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Jakie są prawa i obowiązki pracownika, a jakie pracodawcy? W jaki sposób analizować oferty pracy i pisać dokumenty aplikacyjne? Jak dobrze się zaprezentować podczas rozmowy o pracę?

Do pobrania

Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej 

Przygotowanie do rozmowy o pracę 

Zawody przyszłości – jak dostosować metody nauczania w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i innych zajęć dotyczących ekonomii do realiów rynku pracy? 

Czas: 1 godzina lekcyjna.

Narzędzia metodyczne

Przed przeprowadzeniem lekcji zachęcamy do obejrzenia webinaru i zapoznania się z prezentacją. W materiałach szczegółowo omówiono metody: „myślących kapeluszy de Bono” do twórczego rozwiazywania problemów, studium przypadku, a także metodę symulacji zastosowaną w scenariuszu lekcji.