Podstawy przedsiębiorczości: Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej

Skrócony opis lekcji

Uczeń dowie się, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, pozna prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Nauczy się, jak analizować oferty pracy i sporządzać dokumenty aplikacyjne oraz pozna zasady autoprezentacji.

Do pobrania

Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej 

Przygotowanie do rozmowy o pracę 

Zawody przyszłości – jak dostosować metody nauczania w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i innych zajęć dotyczących ekonomii do realiów rynku pracy? 

Czas: 1 godzina lekcyjna.

Narzędzia metodyczne

Przed przeprowadzeniem lekcji zachęcamy do obejrzenia webinaru i zapoznania się z prezentacją. W materiałach szczegółowo omówiono metody: „myślących kapeluszy de Bono” do twórczego rozwiazywania problemów, studium przypadku, a także metodę symulacji zastosowaną w scenariuszu lekcji.