Prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego na monecie NBP

Narodowy Bank Polski uhonorował setną rocznicę odkrycia zespołu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego na srebrnej monecie kolekcjonerskiej.

Narodowy Bank Polski poinformował, że od jutra dostępna będzie nowa moneta kolekcjonerska 100. rocznica odkrycia zespołu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego „Krzemionki”. Moneta o nominale 50 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 7 000 sztuk i będzie można ją nabyć we wszystkich  Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie 950 zł.

Moneta wykonana jest ze srebra o próbie Ag 999 ma średnicę 45 milimetrów i masę 62,2 grama. Ma budowę soczewkową, jest oksydowana, posiada wysoki relief i wstawkę z krzemienia pasiastego.

Moneta upamiętnia odkrycie przez geologa Jana Samsonowicza, 19 lipca 1922 roku, prehistorycznych wyrobisk górniczych wraz z pierwotnymi narzędziami górniczymi wykonanymi z krzemienia i poroża. Po przeprowadzeniu oględzin i pomiarów okazało się, że są to rozległe, prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego, które funkcjonowały w neolicie i we wczesnej epoce brązu (ok. 3900–1600 lat przed Chrystusem).

Pierwsze wykopaliska archeologiczne w Krzemionkach rozpoczął w 1925 r. Józef Żurowski. Miejsce stało się obiektem badań prowadzonych przez kilka pokoleń polskich archeologów. Dzięki ich pracy udało się zgromadzić imponującą wiedzę o życiu i pracy pradziejowych górników, którzy wydobywali w Krzemionkach krzemień pasiasty i wyrabiali z niego głównie polerowane siekiery, które, w III tysiącleciu przed Chrystusem, były rozprowadzane w promieniu 660 kilometrów od kopalni.

W Krzemionkach wydrążono 4 tysiące kopalni krzemienia, które tworzą pole górnicze zajmujące powierzchnię ok. 78 hektarów. Dziś obiekt znajduje się pod opieką Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Na rewersie monety znajduje się wizerunek pradziejowego górnika w czasie pracy oraz eliptyczna wstawka z krzemienia pasiastego.

Na awersie monety widnieje zaś charakterystyczny symbol Wielkiej Matki. Jest to rysunek wykonany węglem drzewnym na powierzchni wapiennego filara jednej z kopalni w Krzemionkach. Przedstawia najprawdopodobniej postać związaną z wierzeniami i mitologią neolitycznych górników. Stanowi jeden z kilku przykładów pradziejowej sztuki naskalnej z obszaru współczesnej Polski. Obecnie znajduje się w logotypie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”.

Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Wizerunki monety w wysokiej rozdzielczości: www.nbp.pl/monety

***

Emisja monet kolekcjonerskich i okolicznościowych stanowi okazję do upamiętnienia ważnych historycznych rocznic i postaci oraz do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauka i tradycją. Monety kolekcjonerskie wykonywane są ze złota i srebra i często uatrakcyjniane poprzez dodanie elementów wykonanych z innych materiałów – np. bursztynu, krzemienia pasiastego czy szkła lub technik dodatkowych np. nadruków wykonanych w technice tampondruku, druku UV, selektywnego złocenia czy matowienie laserowego. Monety kolekcjonerskie pakowane są w kapsuły i umieszczane w kolekcjonerskim etui, do którego dołączany jest certyfikat.

Monety okolicznościowe w standardzie obiegowym i wartości nominalnej 5 zł wykonane są ze stopu MN 25 (pierścień) oraz CUAl6Ni2 (rdzeń).

Wszystkie monety kolekcjonerskie i okolicznościowe emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ich siłę nabywczą określa umieszczony na nich nominał. Niezależnie od wysokości nominału oraz ustalonej w NBP ceny sprzedaży monety kolekcjonerskie mają swoją wartość kolekcjonerską, którą określa rynek numizmatyczny.