Prezes NBP dla „The Banker”

Przy podejmowaniu przyszłych decyzji dotyczących skali i tempa zacieśniania polityki pieniężnej istotnym czynnikiem będzie kwestia zapobiegania wzrostowi bezrobocia i niedopuszczenia do osłabienia wzrostu gospodarczego – mówi prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, w wywiadzie dla „The Banker”.

Narodowy Bank Polski poinformował, że dziś w brytyjskim miesięczniku „The Banker” (grupa The Financial Times) został opublikowany wywiad z prof. Adamem Glapińskim, Prezesem NBP, pt. Prezes polskiego banku centralnego bierze na cel inflację.

W wywiadzie profesor Adam Glapiński odniósł się m.in. do podwyżek stóp procentowych, kredytów hipotecznych w walutach obcych i ekspozycji sektora bankowego na ryzyko klimatyczne w związku z transformacją energetyczną gospodarki.

Aby zapobiec ryzyku dalszego utrzymywania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP, Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o częściowym odstąpieniu od łagodzenia polityki pieniężnej, podwyższając stopy procentowe w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. oraz w styczniu 2022 r. Jest prawdopodobne, że NBP będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach roku, aby zahamować inflację i zakotwiczyć oczekiwania (inflacyjne), lecz także aby wesprzeć odbudowę gospodarki po pandemii Covid-19. Oznacza to, że przy podejmowaniu przyszłych decyzji dotyczących skali i tempa zacieśniania polityki pieniężnej istotnym czynnikiem będzie kwestia zapobiegania wzrostowi bezrobocia i niedopuszczenia do osłabienia wzrostu gospodarczego – wyjaśnił prof. Adam Glapiński.

W wywiadzie Prezes NBP odniósł się także do kwestii spełnienia przez polskie banki tzw. wymogów MREL, czyli zapewnienia minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych do 2024 r., a także do transformacji energetycznej polskiej gospodarki i jej wpływu na sektor bankowy. Mówił też o tym, jak polski sektor bankowy radzi sobie z kredytami hipotecznymi w walutach obcych.

Udział kredytów zagrożonych jest niski, ponieważ kredytobiorcy walutowi są zazwyczaj w lepszej kondycji (finansowej) niż inni kredytobiorcy. […]. Ryzyko kredytowe pozostaje ograniczone, jednak od kilku lat mamy do czynienia z ryzykiem prawnym. Kredytobiorcy coraz częściej podejmują kroki prawne i podważają tzw. klauzule indeksacyjne zawarte w umowach kredytowych. W reakcji na tę sytuację banki przyspieszyły tempo tworzenia rezerw (na ryzyko związane z ich działalnością), co ma negatywny wpływ na ich zyski netto. Pewnym optymizmem napawa rosnąca liczba dobrowolnych porozumień pomiędzy bankami i kredytobiorcami, zawieranych z inicjatywy banków, o co przez wiele lat zabiegał NBP – powiedział prof. Adam Glapiński, Prezes NBP.

Całość dostępna jest też na:
https://www.thebanker.com/World/Western-Europe/Portugal/Poland-s-central-bank-governor-takes-aim-at-inflation/(language)/eng-GB.