Prezes NBP Prof. Adam Glapiński zgłosił kandydaturę Piotra Szpunara na dyrektora w EBOR

13 lutego 2023 r. Prezes NBP Prof. Adam Glapiński, jako Gubernator Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), zgłosił kandydaturę Piotra Szpunara na dyrektora EBOR reprezentującego Polskę, Bułgarię i Albanię.

Głosowanie Rady Gubernatorów EBOR w sprawie wyboru dyrektorów na kolejną kadencję zakończyło się 14 kwietnia 2023 r. Z dniem 1 lipca 2023 r. Piotr Szpunar obejmie stanowisko dyrektora EBOR, a do końca czerwca 2023 r. pozostanie na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP.

Piotr Szpunar jest związany zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim od 1995 r., pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w obszarze polityki pieniężnej i stabilności finansowej. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1999 r. po ukończeniu studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii i stabilności finansowej.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development) jest międzynarodową instytucją finansową promującą rozwój sektora prywatnego w państwach przechodzących transformację gospodarczą i ustrojową. Siedziba banku znajduje się w Londynie. Polska jest jednym z największych krajów operacji EBOR. W 2022 r. bank wsparł projekty realizowane w Polsce w łącznej wysokości 990 mln euro.