Projekcja inflacji i PKB – marzec 2024

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 11 marca 2024 r.

 Scenariusz przedłużenia antyinflacyjnych działań osłonowych w zakresie cen żywności i energii

Inflacja CPI r/r (%)
PKB r/r (%)
202420252026
Inflacja CPI r/r (%)3,03,42,9
PKB r/r (%)3,54,23,3
WIBOR 3M* (%)5,955,955,95

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – marzec 2024

Scenariusz przedłużenia antyinflacyjnych działań osłonowych – marzec 2024

Scenariusz wycofania antyinflacyjnych działań osłonowych w zakresie cen żywności i energii

202420252026
Inflacja CPI r/r (%)5,73,52,7
PKB r/r (%)3,23,63,2
WIBOR 3M* (%)5,955,955,95

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Do pobrania

Scenariusz wycofania antyinflacyjnych działań osłonowych – marzec 2024

Następna projekcja inflacji i PKB opublikowana zostanie w lipcu 2024 r.

Zobacz również