„Przyjaźń i braterstwo to największe bogactwo” monety kolekcjonerskie NBP i NBU

Wspólna emisja Narodowego Banku Polskiego i Narodowego Banku Ukrainy z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

Od jutra – 24 sierpnia – będzie dostępny w sprzedaży zestaw srebrnych monet kolekcjonerskich „Przyjaźń i braterstwo to największe bogactwo”, wyemitowanych wspólnie przez Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy.

Zestaw tworzą monety o nominale 10 zł i 10 hrywien; obie są wykonane ze srebra próby Ag 999, każda ma wymiar 26,42 x 50,00 milimetrów i masę minimum 31,10 grama. Monety tworzą kompozycyjną całość, układając się w kształt serca. Autorem projektu jest Wołodymyr Taran. Całkowity nakład zestawu monet wyniesie do 10 000 sztuk (5000 szt. wyprodukowane przez Mennicę Polską SA przeznaczone jest  do sprzedaży przez NBP, 5000 szt. wyprodukowane przez Wytwórnię Banknotów i Monet Narodowego Banku Ukrainy przeznaczone jest do sprzedaży przez NBU).

Awersy monet przedstawiają wstęgi w barwach flag Ukrainy i Polski. Zdobione są godłem Ukrainy oraz wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W dolnej części monet znajdują się ozdobne rysunki przedstawiające ludzkie postacie. Kompozycje symbolizują obecną sytuację obu krajów: ukraińska moneta uosabia niebezpieczeństwa wojny i opór ludu, a polska pokazuje pomoc i współczucie.

Rewersy monet polskiej i ukraińskiej przedstawiają dwie postacie siedzące przy stole, dzielące się chlebem i winem. Poniżej znajduje się element zdobniczy, który po złożeniu dwóch monet tworzy na tle obrusu kwiat – symbol nadziei, życia i rozwoju.

Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do jednego z największych kryzysów humanitarnych we współczesnej historii tej części świata. Od początku wojny dziesiątki tysięcy Ukraińców, głównie kobiet i dzieci, znajdowało każdego dnia schronienie w Polsce, otrzymując niezbędną pomoc już na granicy. Polskie rodziny przyjęły do swoich domów miliony Ukraińców, nikt nie został bez dachu nad głową. Broniący Ojczyzny Ukraińcy z wdzięcznością podkreślają, że najważniejsze jest dla nich bezpieczeństwo najbliższych, życzliwy stosunek do ich rodzin i możliwość kontynuowania nauki przez dzieci.

Solidarność z walczącymi o wolność jest jednym z fundamentów polskiej tożsamości narodowej. Pomoc udzielana ukraińskim uchodźcom od początku wojny jest przejawem chrześcijańskiej postawy Polaków, której źródłem są religia, humanizm i etos służenia potrzebującym. Polska jest jednym z państw najaktywniej wspierających Ukrainę w jej walce o niepodległość. Nie szczędzi sił ani środków, by wesprzeć Ukrainę, przekazuje obrońcom znaczną część własnego uzbrojenia. Ukraińcy i Polacy doskonale wiedzą, że łączy ich znacznie więcej, niż dzieli, i nic nie może być cenniejsze niż skarb wzajemnej przyjaźni i braterstwa.

Ustalona wspólnie z Narodowym Bankiem Ukrainy data emisji monet – 24 sierpnia – ma symboliczne znaczenie. W tym dniu Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości.

Monety w zestawie będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner w cenie 950 zł.

Nakład przeznaczony do sprzedaży w Ukrainie będzie dystrybuowany od 31 sierpnia br.  poprzez oficjalne banki dystrybucyjne oraz poprzez sklep internetowy Narodowego Banku Ukrainy.

Narodowy Bank Polski planuje przekazanie na rzecz Ukrainy dochodu ze sprzedaży zestawu monet „Przyjaźń i braterstwo to największe bogactwo” w formie bezzwrotnego humanitarnego wsparcia finansowego.

Tegoroczna emisja to już druga wspólna inicjatywa NBU oraz NBP. W 2012 r. oba banki wyemitowały z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2010–12 srebrne monety kolekcjonerskie – podobnie jak obecnie – tworzące zestaw.

Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

Kolejna emisja jest zaplanowana na 5 września 2023 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrne monety kolekcjonerskie o nominale 20 zł „Sowiecka agresja na Polskę 17 IX 1939 r.”.

Kontakt:

Kontakt dla kolekcjonerów: e-mail kolekcjoner@nbp.pl, tel. +48 22 185  17 05

Kontakt dla mediów: e-mail press@nbp.pl, tel. +48 22 185 2012

***

O NBP

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Wizerunki monet w wysokiej rozdzielczości: https://nbp.pl/monety-okolicznosciowe


«Дружба і братство – найбільше багатство»Колекційні монети НБП та НБУ

Спільна емісія Національного банку Польщі та Національного банку України з нагоди Дня Незалежності України

Від завтра – 24 серпня – у продажу з’явиться набір срібних колекційних монет «Дружба і братство – найбільше багатство», випущений спільно Національним банком Польщі та Національним банком України.

Набір складається з монет номіналом 10 злотих і 10 гривень; обидва виготовлені зі срібла Ag 999, кожен має розмір 26,42 x 50,00 міліметрів і мінімальну вагу 31,10 грама. Монети утворюють композиційне ціле і складаються у форму серця. Автор проекту – Володимир Таран. Загальний тираж комплекту монет становитиме до 10 000 штук (5 000 штук виробництва Mennica Polska SA призначені для продажу через НБП, 5 000 штук виробництва Банкнотно-монетного двору НБУ призначені для продажу через НБУ).

На аверсах монет зображено стрічки у кольорах українського та польського прапорів. Вони прикрашені гербом України та зображенням орла — гербом Республіки Польща. У нижній частині монет розміщені декоративні малюнки людських фігур. Композиції символізують сучасне становище обох країн: українська монета уособлює небезпеку війни та опір народу, а польська – допомогу та співчуття.

На реверсах польської та української монети зображено дві постаті, які сидять за столом і діляться хлібом та вином. Нижче розміщено декоративний елемент, який при складанні двох монет утворює на тлі скатертини квітку – символ надії, життя та розвитку.

Російське вторгнення в Україну призвело до однієї з наймасштабніших гуманітарних криз у сучасній історії цієї частини світу. Від початку війни десятки тисяч українців, переважно жінок і дітей, щодня знаходили притулок у Польщі, отримуючи необхідну допомогу на кордоні. Польські родини прийняли у свої домівки мільйони українців, ніхто не залишився без даху над головою. Українці, які захищають Батьківщину, із вдячністю наголошують, що для них найголовніше – безпека близьких, доброзичливе ставлення до їхніх родин та можливість для дітей продовжувати навчання.

Солідарність із борцями за свободу є однією з основ польської національної ідентичності. Допомога українським біженцям від початку війни є проявом християнського ставлення поляків, джерелами якого є релігія, гуманізм та етос служіння нужденним. Польща є однією з країн, яка найактивніше підтримує Україну в її боротьбі за незалежність. Польща не шкодує ані сил, ані коштів для підтримки України, передає захисникам значну частину власної зброї. Українці та поляки чудово знають, що між ними набагато більше спільного, ніж того, що їх роз’єднує, і ніщо не може бути ціннішим за скарб взаємної дружби та братерства.

Дата випуску монет — 24 серпня, встановлена спільно з Національним банком України, має символічне значення. Цього дня Україна святкує День Незалежності.

Монети в наборі можна буде придбати в регіональних відділеннях НБП та в інтернет-магазині НПБ Kolekcjoner за 950 злотих.

Тираж, призначений для продажу в Україні, буде розповсюджуватися починаючи з 31 серпня цього року через офіційні дистриб’юторські банки та через інтернет-магазин Національного банку України.

Національний банк Польщі планує передати Україні кошти від продажу комплекту монет «Дружба і братство – найбільше багатство» у вигляді безповоротної гуманітарної фінансової допомоги.

Цьогорічний випуск – це друга спільна ініціатива НБУ та НБП. У 2012 році з нагоди Чемпіонату Європи з футболу 2010–2012 років обидва банки випустили срібні колекційні монети, що – як і зараз – утворюють набір.

Більше інформації можна знайти у файлі емісії.

Колекційні монети та банкноти НБП продаються в товарній упаковці разом із сертифікатом.

Наступний випуск заплановано на 5 вересня 2023 року. Цього дня Національний банк Польщі введе в обіг срібні колекційні монети номіналом 20 злотих «Совєтська агресія проти Польщі 17 вересня 1939 року».

Контакт:

Контакт для колекціонерів: електрона адреса kolekcjoner@nbp.pl, тел. +48 22 185  17 05

Контакт для медіа: електрона адреса press@nbp.pl, тел. +48 22 185 2012

***

Про НБП

Національний банк Польщі має ексклюзивне право випуску монет і банкнот у Польщі. Усі грошові знаки, випущені НБП, у тому числі колекційні, є законним платіжним засобом у Польщі. Випуск колекційних цінностей — це можливість як відзначити важливі історичні дати та постаті, так і розвинути інтерес до польської культури, науки та традиції.

Зображення монет у високій роздільній здатності: https://nbp.pl/monety-okolicznosciowe