160. rocznica Powstania Styczniowego na monetach NBP

Narodowy Bank Polski 16 stycznia 2023 r. wprowadzi do obiegu monety kolekcjonerskie „160. rocznica Powstania Styczniowego”.

Narodowy Bank Polski poinformował, że 16 stycznia wprowadzi do obiegu srebrną monetę o nominale 20 zł oraz złotą o nominale 200 zł „160. rocznica Powstania Styczniowego”. Złota moneta o średnicy 27 mm i masie 15,50 g zostanie wyemitowana w nakładzie do 1200 sztuk. Srebrna moneta o średnicy 38,61 mm i masie 28,28 g zostanie wyemitowana w nakładzie do 10 000 sztuk. Będzie można je kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Monety upamiętniają Powstanie Styczniowe, jedno z najważniejszych wydarzeń w dziewiętnastowiecznej historii Polski. Przedwczesny wybuch powstania był spowodowany przymusowym poborem do rosyjskiej armii, który miał rozbić ruch spiskowy. W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. doszło do wystąpień zbrojnych przeciwko rosyjskiemu zaborcy, a ogłoszony przez Tymczasowy Rząd Narodowy „Manifest” wzywał do walki narody dawnej Rzeczypospolitej. Pomimo niedostatecznego przygotowania powstańcy przez półtora roku toczyli heroiczny bój z Imperium Rosyjskim.

Wobec przygniatającej przewagi wroga i olbrzymiego niedostatku broni jedyną formą walki była wojna partyzancka. Objęła ona swoim zasięgiem Królestwo Polskie oraz znaczne obszary współczesnej Litwy, Białorusi i Ukrainy. Wielkiego wsparcia udzielili Polacy żyjący w dwu pozostałych zaborach: pruskim i austriackim. Stamtąd docierali ochotnicy, broń i zaopatrzenie, a powstańcy znajdowali tam schronienie. Przewaga nieprzyjaciela oraz stosowane przez niego bezwzględne represje doprowadziły do stłumienia powstania. Przeprowadzone wówczas reformy włościańskie przyczyniły się jednak do otwarcia nowej epoki w dziejach Polski i włączenia w ruch narodowy ludności wiejskiej. Insurekcja 1863–1864 stała się moralnym fundamentem dla tych, którzy w okresie I wojny światowej walczyli o niepodległość ojczyzny. W wolnej Polsce powstańcy zyskali status weteranów, przysługiwały im specjalne mundury i honory, a przez rodaków byli uważani za żywe pomniki walki o wolność. Pamięć o Powstaniu Styczniowym silnie odcisnęła się w narodowej kulturze i stała się ważnym elementem w budowaniu świadomości historycznej i dziedzictwa kulturowego dla wielu pokoleń Polaków.

Na rewersie złotej monety, w centralnej części, widnieje panoplium z elementami uzbrojenia i sztandarami oraz trójdzielnym herbem powstańczym z ukoronowanym Orłem Białym, litewską Pogonią oraz Michałem Archaniołem symbolizującym Ruś. Przedstawiony wizerunek jest fragmentem sztandaru z okresu Powstania Styczniowego (wizerunek z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).

Na rewersie srebrnej monety widać fragment rysunku Walerego Eljasza-Radzikowskiego „Patrol powstańczy z 1863 r.” przedstawiający grupę polskich powstańców. Z lewej strony umieszczono pieczęć Rządu Narodowego z ukoronowanym trójdzielnym herbem z Orłem, Pogonią i Michałem Archaniołem. Wokół herbu biegnie napis RZĄD NARODOWY RÓWNOŚĆ WOLNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ. Na awersie monety srebrnej zostały odwzorowane: stylizowany sztandar oraz broń (kosy, szabla, karabin) z okresu Powstania Styczniowego.

Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

Kolejna emisja jest zaplanowana na 26 stycznia 2023 r. Narodowy Bank Polski planuje wprowadzenie do obiegu złotej monety o nominale 500 zł oraz srebrnej monety o nominale 50 zł z serii „Skarby Stanisława Augusta” – „Stanisław Leszczyński”.

Kontakt:

Kontakt dla kolekcjonerów:
e-mail kolekcjoner@nbp.pl,
tel. +48 22 185 17 05

Kontakt dla mediów:
e-mail press@nbp.pl,
tel. +48 22 185 20 12

O NBP:

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.