Rozwój postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych poprzez dostosowanie metod pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości oraz na innych zajęciach dotyczących ekonomii

Kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość – jak wiele wspólnego mają ze sobą? Jak kształtować w uczniach proinnowacyjne postawy? Kafejka wiedzy, drzewo decyzyjne, metaplan – jakich narzędzi dydaktycznych używać do budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela podstaw przedsiębiorczości?

O wartości przedsiębiorczości – scenariusz lekcji