Podstawy przedsiębiorczości: O wartości przedsiębiorczości i sposobach jej rozwijania

Jakie są możliwości zmiany metod pracy, by rozwijać kompetencje przedsiębiorcze i proinnowacyjne? Z jakich narzędzi cyfrowych warto korzystać? Czemu służy rozwój kompetencji proinnowacyjnych? Czym różni się innowator od osoby przedsiębiorczej?

O wartości przedsiębiorczości i sposobach jej rozwijania 

Karta pracy 

Prezentacja 

Rozwój postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych poprzez dostosowanie metod pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości oraz innych zajęciach dotyczących ekonomii 

Czas: 1 godzina lekcyjna.

Przed przeprowadzeniem lekcji zachęcamy do obejrzenia webinaru i zapoznania się z prezentacją. W materiałach omówiono, jakich nowoczesnych narzędzi używać na lekcjach m.in. podstaw przedsiębiorczości do rozwijania kreatywności i innowacyjności.