„Skarby Stanisława Augusta – August III Sas”

Narodowy Bank Polski emituje monety kolekcjonerskie z serii „Skarby Stanisława Augusta”.

Narodowy Bank Polski poinformował, że dostępne są w sprzedaży dwie monety kolekcjonerskie z serii „Skarby Stanisława Augusta” – „August III Sas” – złota o nominale 500 zł oraz srebrna o nominale 50 zł.

Monety z wizerunkiem króla Augusta III Sasa są ostatnimi z serii „Skarby Stanisława Augusta” odwzorowującej słynną osiemnastowieczną kolekcję medalierską z wizerunkami królów Polski wykonaną na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Seria „Skarby Stanisława Augusta” była emitowana w latach 2013–2023.

Na rewersie dwudziestej trzeciej monety serii widnieje przeniesione z medalu popiersie króla (według obrazu Marcella Bacciarellego) w prawym profilu, w małej peruce z harcapem, w halsbandzie z żabotem spiętym agrafą, we fraku z bogatym haftem i z ozdobnymi guzikami, z szamerowanymi wyłogami oraz ze wstęgą Orderu Złotego Runa na szyi.

Na awersie monety czytamy tekst z rewersu medalu (w tłumaczeniu): Syn Augusta II, wybrany Roku Pańskiego 1733, koronowany Roku Pańskiego 1734. Pobożny, łaskawy, Polski nie zdołał obdarzyć dobrami, których jej życzył, gdyż 12 sejmów zerwano pod rząd. Umarł w Dreźnie Roku Pańskiego 1763, mając lat 67, w 30 roku panowania, dnia 5 października.

August III (1696–1763) z dynastii Wettinów, od 1733 r. był elektorem saskim (jako Fryderyk August II), w Polsce obrany na króla 5 października 1733 r. pod osłoną wojsk saskich i rosyjskich, koronowany 17 stycznia 1734 r. w Krakowie. Równocześnie część szlachty wybrała na króla Stanisława Leszczyńskiego, skutkiem czego wybuchła wojna sukcesyjna zakończona kapitulacją zwolenników Stanisława. W 1736 r. odbył się sejm pacyfikacyjny, jedyny sejm niezerwany podczas panowania Augusta III. Polska, nie będąc stroną w wojnie siedmioletniej i wojennych konfliktach Saksonii z Prusami, cierpiała jako teatrum przemarszów obcych wojsk i traciła pozycję silnego państwa. Mimo to kraj przeżywał okres prosperity gospodarczej i rozwoju kultury.

Fryderyk August II, syn elektora saskiego i króla polskiego Augusta II oraz Krystyny Eberhardyny, urodził się w Dreźnie w 1696 r. jako kolejny elektor saski. Wychowywany w wierze luterańskiej przez babkę Annę Zofię, zdobył wykształcenie dworskie i odbył długą, ośmioletnią Grand Tour. By objąć tron polski dokonał w 1712 r. konwersji na katolicyzm. Jego żona, arcyksiężniczka Maria Józefa Habsburg, zagorzała katoliczka, wspierała króla w jego polityce zagranicznej i działalności na polu kultury. Mieli 14 dzieci, które poprzez ożenki skoligowały się z wieloma dworami Europy. W polityce wewnętrznej August III lawirował między koteriami magnackimi, zdając się na decyzje ministra Henryka Brühla. Promował muzykę i operę, lubował się w wystawnych uroczystościach głównie w Dreźnie. Wzbogacił drezdeńskie zbiory sztuki. Rozbudował Zamek Królewski w Warszawie.

Zmarł w Dreźnie w 1763 r. i tam został pochowany w katolickiej Katedrze Świętej Trójcy (Hofkirche).

Srebrna moneta o nominale 50 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 6000 sztuk i będzie można ją nabyć w cenie 950 zł brutto. Nakład złotej monety o nominale 500 zł wyniesie do 600 sztuk, a cena – 20 tys. zł brutto. Monety będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner.

Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

Kolejna emisja jest zaplanowana na 23 stycznia 2024 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu złote monety kolekcjonerskie z serii „Polskie banknoty obiegowe” – „Banknot o nominale 20 zł”.

Kontakt:

Kontakt dla kolekcjonerów: e-mail kolekcjoner@nbp.pl, tel. +48 22 185 9159 lub +48 22 185 1303

Kontakt dla mediów: e-mail press@nbp.pl, tel. +48 22 185 2012

***

O NBP

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Wizerunki monet w wysokiej rozdzielczości: https://www.nbp.pl/monety