Skarby Stanisława Augusta – Jan III Sobieski

Od 9 lutego 2022 r. do nabycia w Narodowym Banku Polskim złote i srebrne monety kolekcjonerskie „Skarby Stanisława Augusta – Jan III Sobieski”

Narodowy Bank Polski poinformował, że od 9 lutego będzie można kupić dwie nowe monety kolekcjonerskie „Skarby Stanisława Augusta – Jan III Sobieski” (kontynuacja serii) – złotą o nominale 500 zł oraz srebrną o nominale 50 zł.

Seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich „Skarby Stanisława Augusta” odwzorowuje słynną osiemnastowieczną kolekcję medalierską z wizerunkami królów Polski wykonaną na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Seria monet obejmuje 24 wizerunki monarchów – 23 z oryginalnej kolekcji królewskiej oraz portret Stanisława Augusta, odtworzony według medali z epoki. Podobnie jak medale w XVIII wieku, współczesne monety są bite w złocie i w srebrze.

Na rewersie monet – złotej i srebrnej – widnieje przeniesione z medalu popiersie króla (według obrazu Marcella Bacciarellego) zwrócone w prawo, z podgoloną czupryną i obfitymi wąsami, w wieńcu laurowym; w zbroi z lwim naramiennikiem i płaszczu podbitym futrem, z krzyżem i gwiazdą francuskiego Orderu Ducha Świętego.

Na awersie obu monet umieszczono tekst z rewersu medalu (w tłumaczeniu): Obrany Roku Pańskiego 1674 dnia 20 maja, koronowany Roku Pańskiego 1676 dnia 2 lutego, jako poddany (króla Michała) pobił Turków pod Chocimiem, jako król zwyciężał tychże, uwolnił Wiedeń od oblężenia, znamienity męstwem, wykształceniem i wymową, jako poddany był uczestnikiem wewnętrznych zamieszek, jako król dręczony był tym samym nieszczęściem. Umarł w Wilanowie Roku Pańskiego 1696, mając lat 72, w 22. roku panowania, dnia 17 czerwca.

Złota moneta zostanie wyemitowana w nakładzie do 600 sztuk i będzie ją można nabyć w cenie 19 500 zł brutto. Nakład srebrnej monety wyniesie do 5 tys. sztuk, a cena – 850 zł brutto. Monety będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Dwudziesta moneta serii przedstawia Jana III Sobieskiego herbu Janina, hetmana wielkiego koronnego, po zwycięstwie chocimskim obranego na króla w maju 1674 r. i koronowanego 2 lutego 1676 r. Zyskał europejską sławę po zwycięstwie pod Wiedniem. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych dowódców i władców w dziejach Polski. Miał reformatorskie plany tyczące polityki zagranicznej i wewnętrznej. Pragnął zapewnić następstwo tronu swemu najstarszemu synowi Jakubowi.

Jan Sobieski, syn Jakuba, kasztelana krakowskiego, i Zofii Teofili z Daniłowiczów, urodził się w 1629 r. w Olesku na Rusi Czerwonej. Był wszechstronnie wykształcony. Po studiach na Akademii Krakowskiej i odbyciu Grand Tour podjął służbę wojskową w kraju, walcząc przeciw Chmielnickiemu i Moskwie. W 1655 r. poddał się Szwedom, lecz już w 1656 r. wrócił pod komendę polskich dowódców i wziął udział w licznych wojnach z Moskwą, Kozakami, Tatarami i Turcją. W 1668 r. został hetmanem wielkim koronnym. W tym czasie zyskał też miano bohatera – Lwa Lechistanu, do czego szczególnie przyczyniło się zwycięstwo odniesione pod Chocimiem (1673). Był zwolennikiem sojuszu z Francją, snuł plany odzyskania Prus Książęcych i wzmocnienia obecności Polski nad Bałtykiem. Wiosną 1683 r. podpisał traktat z Austrią i jako naczelny wódz odniósł świetne i sławne zwycięstwo nad turecką armią Kara Mustafy, oblegającego Wiedeń. Następne lata przyniosły niekorzystny pokój z Rosją (1686), nieudane wyprawy mołdawskie i uciążliwe zmagania z opozycją magnacką. Ożenił się z Marią Kazimierą de la Grange ďArquien („Marysieńką”), miał z nią ośmioro dzieci. Poza politycznymi talentami objawiał też zamiłowanie do sztuk pięknych, literatury, wspierał architektów, malarzy i rzeźbiarzy, a także uczonych (astronom Jan Heweliusz nazwał nowo odkrytą konstelację Tarczą Sobieskiego). Wybudował pałac i ogród w Wilanowie. Zmarł w 1696 r. Został pochowany najpierw w kościele Kapucynów w Warszawie, a następnie, w 1734 r., na Wawelu – napisała w folderze numizmatycznym Marta Męclewska.

Kolejna emisja jest zaplanowana na 23 lutego 2022 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Zdzisław Broński Uskok” (kontynuacja serii).

Kontakt:

Kontakt dla kolekcjonerów:
e-mail kolekcjoner@nbp.pl,
tel. +48 22 185 91 59 lub 22 185 13 03

Kontakt dla mediów:
e-mail press@nbp.pl,
tel. +48 22 185 20 12

O NBP:

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Wizerunki monety w wysokiej rozdzielczości: www.nbp.pl/monety.