Wskaźnik bufora

Obowiązująca wysokość wskaźnika | Informacja na temat rekomendacji dotyczącej wysokości wskaźnika bufora

Obowiązująca wysokość wskaźnika | Informacja na temat rekomendacji dotyczącej wysokości wskaźnika bufora

Obowiązująca wysokość wskaźnika bufora antycyklicznego

Na podstawie art. 83 oraz art. 96 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym od dnia 1 stycznia 2016 r. wskaźnik bufora antycyklicznego wynosi 0% dla ekspozycji kredytowych na terytorium RP. Wskaźnik w tej wysokości obowiązuje do czasu zmiany jego poziomu przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia.

Wysokość obowiązującego wskaźnika bufora antycyklicznegoData, od której obowiązuje wskaźnik bufora antycyklicznego
0%1 stycznia 2016

Informacja na temat rekomendacji KSF-M dotyczącej wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego

Data posiedzenia KSF-Mwysokość rekomendowanego wskaźnika bufora antycyklicznegowartość odniesienia dotycząca wskaźnika bufora antycyklicznegowskaźnik kredytów1 do PKBwskaźnik odchylenia od długoterminowej tendencji zmiany wskaźnika kredytów do PKB
22 lutego 20160%0%83,9%0,05%
13 maja 20160%0%83,1%-1,46%
10 sierpnia 20160%0%84,0%-1,30%
5 grudnia 20160%0%85,0%-1,10%
24 marca 20170%0%84,4%-2,2%
2 czerwca 20170%0%86,6%-0,7%
15 września 20170%0%85,7%-2,4%
1 grudnia 20170%0%84,5%-4,0%
16 marca 20180%0%83,1%-5,8%
11 czerwca 20180%0%81,3%-7,8%
21 września 20180%0%82,0%-7,3%
17 grudnia 20180%0%82,5%-7,2%
29 marca 20190%0%81,5%-8,3%
7 czerwca 20190%0%80,7%-9,4%
23 września 20190%0%80,2%-10,0%
13 grudnia 20190%0%79,0%-11,2%
16 marca 20200%0%79,5%-10,7%
21 września 20200%0%79,6%-10,4%
11 grudnia 20200%0%80,4%-9,7%
19 marca 20210%0%80,2%-10,2%
18 czerwca 20210%0%80,6%-10,0%
28 września 20210%0%80,2%-10,3%
10 grudnia 20210%0%78,0%-12,4%
25 marca 20220%0%78,0%-12,1%
10 czerwca 20220%0%76,1%-13,7%
23 września 20220%0%73,9%-15,6%
9 grudnia 20220%0%71,8%-17,1%
28 marca 20230%0%70,9%-16,1%
16 czerwca 20230%0%66,9%-19,6%
26 września 20230%
0%64,8%-21,8%
21 grudnia 20230%0%62,9%-23,1%
22 marca 20240%0%62,7%-22,1%

1 Kredyty dla niefinansowego sektora prywatnego stanowią całkowite zadłużenie sektora niefinansowego, w tym emisje instrumentów dłużnych przez przedsiębiorstwa niefinansowe.

Zobacz również