Publikacje | nadzór makroostrożnościowy

Publikacje KSF-M | Wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce | Informacja o działalności Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego

Publikacje KSF-M | Wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce | Informacja o działalności Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego

Do pobrania

Wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce

Warszawa, marzec 2024 r.

Metodyka ustalania antycyklicznego bufora kapitałowego

Warszawa, marzec 2024 r.

Wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce

Warszawa, listopad 2023 r.

Wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce

Warszawa, sierpień 2023 r.

Wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce

Warszawa, maj 2023 r.

Wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, marzec 2023 r.

Wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, listopad 2022 r.

Wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, sierpień 2022 r.

Wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce 
Warszawa, czerwiec 2022 r.

Wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce 
Warszawa, marzec 2022 r.

Wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce 
Warszawa, grudzień 2021 r.

Wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, wrzesień 2021 r.

Wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, czerwiec 2021 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, marzec 2021 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, grudzień 2020 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, wrzesień 2020 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce 
Warszawa, marzec 2020 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, grudzień 2019 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, wrzesień 2019 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, czerwiec 2019 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, marzec 2019 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce 
Warszawa, grudzień 2018 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce 
Warszawa, wrzesień 2018 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce 
Warszawa, czerwiec 2018 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, marzec 2018 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce 
Warszawa, listopad 2017 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce 
Warszawa, wrzesień 2017 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, czerwiec 2017 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce 
Warszawa, marzec 2017 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce 
Warszawa, grudzień 2016 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce 
Warszawa, sierpień 2016 r.

Poziom antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce
Warszawa, maj 2016 r.

Antycykliczny bufor kapitałowy i modele wczesnego ostrzegania przed kryzysami bankowymi Zastosowanie dla Polski 
Warszawa, maj 2016 r.

Raport o stanie równowagi polskiej gospodarki 
Warszawa, kwiecień 2016 r.

Wskaźniki cyklu kredytowego oraz kalibracja antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce 
Warszawa, luty 2016 r.

 

 

 

Zobacz również