„Wielcy polscy ekonomiści” – Edward Taylor i Tadeusz Brzeski na srebrnych monetach NBP

Od 26 października 2021 r. do nabycia dwie srebrne monety kolekcjonerskie z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – Edward Taylor i Tadeusz Brzeski

Narodowy Bank Polski poinformował, że od 26 października będzie można kupić dwie srebrne monety z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – Edward Taylor i Tadeusz Brzeski (kontynuacja serii) – o nominale 10 zł każda.

Na rewersie monety z Edwardem Taylorem znajduje się wizerunek ekonomisty oraz daty jego urodzin i śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z dzieła Wstęp do ekonomiki. Natomiast na rewersie monety z Tadeuszem Brzeskim umieszczono wizerunek ekonomisty, daty jego urodzin i śmierci oraz cytat pochodzący z dzieła Polska jako jednostka gospodarcza.

Każda z monet zostanie wyemitowana w nakładzie do 10 tys. sztuk i można ją będzie nabyć w cenie 150 zł brutto w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Więcej informacji można znaleźć w Folderach emisyjnych: Edward Taylor, Tadeusz Brzeski.

Edward Taylor (1884–1964) należał do grona wybitnych polskich ekonomistów. Wywodził się ze szkockiej rodziny osiadłej w Polsce w XVII w. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał doktorat.
Początkowo silnie zaangażował się w ruch spółdzielczy, o którym napisał cenioną monografię „O istocie spółdzielczości”. Przełomem w jego życiu stał się 1919 r., gdy Taylorowi zaproponowano stworzenie i zorganizowanie sekcji ekonomicznej na Wydziale Prawno-Ekonomicznym poznańskiego uniwersytetu. Wykładał tam przez cały okres międzywojnia, kładąc podwaliny poznańskiej szkoły ekonomicznej. Wychował kilka pokoleń polskich prawników i ekonomistów.
 […]
Był zwolennikiem ekonomii klasycznej, w szczególności zaś teorii Alfreda Marshalla. Jego zainteresowania naukowe nie ograniczały się wszak jedynie do teorii ekonomii, lecz obejmowały także naukę o pieniądzu, zagadnienia skarbowości oraz spółdzielczości. Opowiadał się za wolnością gospodarczą i własnością prywatną, a przeciw nadmiernemu etatyzmowi. Apelował jednak o sumienną współpracę wszystkich warstw społecznych w duchu solidaryzmu. […]
Wśród najważniejszych książek polskiego ekonomisty warto wymienić następujące pozycje: „Inflacja polska”, „Druga inflacja polska”, „Wstęp do ekonomiki”, „Teoria produkcji”, „Historia rozwoju ekonomiki” – napisał w folderze numizmatycznym Grzegorz Jeż.

Wielcy polscy ekonomiści –Edward Taylor
Wielcy polscy ekonomiści – Tadeusz Brzeski

Tadeusz Brzeski (1884–1958) był polskim ekonomistą i nauczycielem akademickim. Studiował prawo na krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, jak również ekonomię na wyższych uczelniach w Monachium i Berlinie. W 1922 r. został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym […] przez jeden rok akademicki pełnił funkcję rektora. Po wybuchu II wojny światowej przeniósł się do Lwowa, skąd władze sowieckie deportowały go do Kazachstanu. Został zwolniony w 1941 r. Udało mu się wyjść wraz z armią generała Władysława Andersa na Bliski Wschód. Jeszcze w czasie wojny przeniósł się do Londynu, gdzie mieszkał do końca życia. Aktywnie uczestniczył w życiu emigracyjnym, piastując wiele ważnych stanowisk. […]

Tadeusz Brzeski w swojej pracy koncentrował się na zagadnieniach teoretycznych. Włożył wiele wysiłku w analizę pojęć związanych z metodologią ekonomii. Stworzył złożoną klasyfikację zjawisk gospodarczych i faktów polityki społecznej, do których zaliczał: wartości, miary i formy gospodarcze. […]
Wśród ważnych prac Brzeskiego należy wymienić następujące pozycje: „Psychologiczna teoria gospodarcza w zarysie”, „O granicach ekonomii społecznej”, „Ekonomia. Teoria gospodarowania”, „Ustrój pieniężny. Teoria”, „Polska jako jednostka gospodarcza” – przybliża sylwetkę ekonomisty w folderze numizmatycznym Grzegorz Jeż.

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

Kolejna emisja jest zaplanowana na 4 listopada 2021 r. Tego dnia Narodowy Bank wprowadzi do obiegu dwie monety – srebrną o nominale 10 zł i złotą o nominale 100 zł „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Ignacy Daszyński” (kontynuacja serii).

Kontakt:

Kontakt dla kolekcjonerów: e-mail kolekcjoner@nbp.pl,
tel. +48 22 185 91 59 lub 22 185 13 03

Kontakt dla mediów: e-mail press@nbp.pl, tel. +48 22 185 20 12

O NBP:

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Wizerunki monety w wysokiej rozdzielczości: www.nbp.pl/monety