Wrocław na monecie NBP

Narodowy Bank Polski informuje, że jutro, 8 lipca, wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 50 zł „Wrocław – mała ojczyzna”.

Na rewersie monety znalazły się postacie dominikanina bł. Czesława Odrowąża i ks. Henryka Pobożnego. Obydwaj zajmują wyjątkowe miejsce w dziejach miasta.

Awers przedstawia widok na najstarszą część miasta, Ostrów Tumski. Na uwagę zasługuje selektywne złocenie.

Srebrna moneta o nominale 50 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 6000 sztuk i będzie można ją nabyć w cenie 950 zł brutto w   Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Śląsk wraz z Wrocławiem znalazł się w obrębie państwa polskiego u schyłku panowania Mieszka I. Wrocław, od roku 1000 stolica biskupstwa, stał się jednym z najważniejszych ośrodków miejskich monarchii piastowskiej. Jego znaczenie wzrosło w okresie rozbicia dzielnicowego, zwłaszcza za rządów Henryka Brodatego i jego syna Henryka Pobożnego. […] w XIII w. Wrocław został zniszczony podczas najazdu tatarskiego i uzyskał lokację na prawie magdeburskim. W XIV stuleciu Wrocław wraz z Dolnym Śląskiem stał się częścią korony czeskiej. […] W XVI w. miasto znalazło się we władaniu Habsburgów. W wieku XVIII, po tzw. wojnach śląskich Wrocław został włączony do państwa pruskiego. W niemieckich rękach pozostawał do końca II wojny światowej. Na jego rozwoju przestrzennym zaważyła decyzja Napoleona z 1807 r. nakazująca rozbiórkę otaczających miasto murów. Kolejny polski okres w dziejach miasta rozpoczął się w 1945 r. Wrocław trzeba było podźwignąć z gruzów, bowiem w końcowej fazie wojny został on przekształcony w twierdzę i broniony do 6 maja 1945 r. W czasach PRL stał się widownią społecznych protestów – od jesieni 1956 r. po narodziny „Solidarności”. Wrocław okazał się autentyczną twierdzą „Solidarności”, zarówno podczas 16 miesięcy jej legalnego istnienia, jak i w stanie wojennym. To wówczas we Wrocławiu narodziła się najradykalniejsza antykomunistyczna organizacja, jaką była „Solidarność Walcząca”. Od 1990 r. stolica Dolnego Śląska to samorządowy Wrocław. […] – przybliża historię miasta prof. dr hab. Włodzimierz Suleja.

Wrocław na monecie NBP

Więcej informacji można znaleźć w Folderze emisyjnym.

Monety kolekcjonerskie i okolicznościowe, a także banknoty kolekcjonerskie oraz grafiki NBP można oglądać w wersji 3D w aplikacji Moje NBP.

Kontakt:

Kontakt dla kolekcjonerów:
e-mail kolekcjoner@nbp.pl,
tel. +48 22 185 91 59 lub 22 185 13 03

Kontakt dla mediów:
e-mail press@nbp.pl,
tel. +48 22 185 20 12

O NBP:

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Kolejna emisja – srebrnej monety o nominale 10 zł „Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020” – jest zaplanowana na 15 lipca 2021 r. Uwaga! Moneta zostanie udostępniona do sprzedaży 6 sierpnia 2021 r. Ponadto 6 sierpnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu złotą monetę o nominale 200 zł „Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020”.

Wizerunki monety w wysokiej rozdzielczości: www.nbp.pl/monety