Inauguracja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP, zaprosił dziennikarzy do udziału w konkursie „Wpływ szoku pandemicznego na wzrost gospodarczy i inflację”.

Narodowy Bank Polski poinformował o inauguracji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP – „Wpływ szoku pandemicznego na wzrost gospodarczy i inflację”, która miała miejsce podczas gali XIX Konkursu im. Władysława Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych.

Konkurs jest adresowany do dziennikarzy, a nagroda i wyróżnienia zostaną przyznane za najlepsze publikacje, które ukazały się w grudniu 2021 r. i są zgodne z tematem konkursu.

Laureat Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP – „Wpływ szoku pandemicznego na wzrost gospodarczy i inflację” otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł brutto. Kapituła przyzna także dwa równorzędne wyróżnienia po 5 000 zł każde.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.nbp.pl/konkurs-inflacja

Sprawdź wyniki XIX Konkursu im. Władysława Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych.