Sprawozdawczość infrastruktury systemu płatniczego

Poniższe wytyczne i formularze opracowano na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów i Rozwoju

Poniższe wytyczne i formularze opracowano na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów i Rozwoju

Poniższe wytyczne i formularze opracowano na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów i Rozwoju:

  • Rozporządzenie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1060),
  • Rozporządzenie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego
    (Dz. U. z 2017 r. poz. 995),
  • Rozporządzenie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku (Dz. U. 2017 r. poz.948).