Sprawozdawczość infrastruktury systemu płatniczego

Poniższe wytyczne i formularze opracowano na podstawie następujących rozporządzeń:

Poniższe wytyczne i formularze opracowano na podstawie następujących rozporządzeń:

  • Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności,
  • Rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego,
  • Rozporządzenia z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku.