Regulacje prawne i dokumenty powiązane dotyczące nadzoru systemowego

Regulacje prawne dotyczące systemów płatności, schematów płatniczych, systemów rozrachunku papierów wartościowych, systemów rozliczeń papierów wartościowych, Krajowych instytucji płatniczych świadczących usługę acquiringu

Regulacje prawne dotyczące systemów płatności, schematów płatniczych, systemów rozrachunku papierów wartościowych, systemów rozliczeń papierów wartościowych, Krajowych instytucji płatniczych świadczących usługę acquiringu