Współpraca banków centralnych Polski i Ukrainy

Od dnia 25 marca br., w wybranych oddziałach bankowych w Polsce, możliwa będzie wymiana w gotówce hrywien ukraińskich na polskie złote.

Jest to wynik porozumienia podpisanego przez Narodowy Bank Ukrainy i Narodowy Bank Polski w dniu 18 marca 2022 r.

Dorośli obywatele Ukrainy będą mogli wymienić maksymalnie do 10.000 hrywien na osobę. Banki będą przyjmowały do wymiany banknoty o nominałach od 100 do 1000 hrywien. Kurs wymiany będzie możliwie najbardziej zbliżony do oficjalnego kursu UAH/PLN.

„Wielu przedstawicieli dzielnego Narodu Ukraińskiego uciekając przed zbrodniczą agresją wojenną trafiło do Polski. Często, mają oni ze sobą tylko hrywny (zabrane w pośpiechu), których do tej pory nie mogli wymienić na złotego. Od pierwszego dnia wojny pracowaliśmy w NBP, razem z naszymi przyjaciółmi z Narodowego Banku Ukrainy, nad rozwiązaniem tego problemu. Ważne, aby bohaterscy obrońcy Ukrainy wiedzieli, że dbamy o ich rodziny. Bardzo się cieszę z uregulowania tej ważnej dla uchodźców kwestii” – powiedział Prof. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Narodowy Bank Polski będzie skupował od polskich banków hrywny w gotówce otrzymane od obywateli Ukrainy, a następnie wymieni je w NBU według tego samego kursu. Narodowy Bank Ukrainy odkupi od NBP do 10 mld hrywien w gotówce.

„Uciekając przed grozą wojny, wielu obywateli Ukrainy musiało udać się zagranicę, głównie do Polski. Wielu uchodźców miało ze sobą tylko hrywny w gotówce i napotkało trudności z ich wymianą na polskie złote” – powiedział Kiryło Szewczenko, prezes NBU. „Porozumienie, które podpisaliśmy z Narodowym Bankiem Polskim, rozwiązuje ten problem. Obywatele Ukrainy będą mogli wymienić hrywny w gotówce w polskim banku by zaspokoić swe podstawowe potrzeby. Jesteśmy wdzięczni naszym polskim kolegom za podjęcie tego kroku, który umocni partnerstwo między naszymi narodami” – dodał Szewczenko.

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z wcześniejszymi komunikatami NBP:


Українці зможуть обміняти готівкову гривню у польських банках

Національний банк України та Національний банк Польщі 18 березня 2022 року уклали угоду, що дасть можливість українцям, які перебувають у Польщі, здійснювати обмін української гривні на польські злоті (далі – Угода).

Угода набирає чинності з 25 березня цього року. З цього дня українці можуть звернутися до окремих відділень банків Польщі* для обміну готівкової гривні на польські злоті. Курс обміну буде максимально наближеним до офіційного.

За цим механізмом повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну особу. Польські банки прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети не прийматимуться для обміну).

Національний банк Польщі купуватиме у комерційних банків Польщі готівкову гривню, отриману в результаті продажу громадянами України, для подальшого обміну з Національним банком України за тим самим курсом. Для допомоги українцям Національний банк України готовий викупити у Національного банку Польщі готівкову гривню на суму до 10 млрд гривень.

«Багато представників хороброго українського народу, рятуючись від злочинної військової агресії, приїхали до Польщі. Часто при собі вони мають лише готівкову гривню (взяту поспіхом), яку поки що не змогли обміняти на злоті. З першого дня війни Національний банк Польщі разом із нашими друзями з Національного банку України працює над розв’язанням цієї проблеми. Важливо, щоб героїчні захисники України знали, що ми дбаємо про їхні родини. Я дуже задоволений врегулюванням цього дуже важливого для українських біженців питання», – сказав професор Адам Глапінський, Голова Національного банку Польщі.

«Завдяки Угоді, яку ми уклали з Національним банком Польщі, українці зможуть обміняти наявну в них готівкову гривню в польських банках, щоб мати змогу задовольнити свої життєві потреби. Ми вдячні нашим польським колегам за цей гуманний крок, який ще більше зміцнює партнерство між нашими народами», – сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко.