Transakcje oszukańcze

Informacje ma na celu wspomaganie realizacji ustawowego zadania Zarządu NBP w zakresie dokonywania okresowej oceny rozliczeń pieniężnych | dane od agentów rozliczeniowych nt. oszustw dokonanych kartami płatniczymi | dane od banków | informacje o oszustwach

Informacje ma na celu wspomaganie realizacji ustawowego zadania Zarządu NBP w zakresie dokonywania okresowej oceny rozliczeń pieniężnych | dane od agentów rozliczeniowych nt. oszustw dokonanych kartami płatniczymi | dane od banków | informacje o oszustwach

Materiał pt. Informacja o transakcjach oszukańczych dokonanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych ma na celu wspomaganie realizacji ustawowego zadania Zarządu NBP w zakresie dokonywania okresowej oceny rozliczeń pieniężnych, wynikającego z art. 17 ust. 4 pkt 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Niniejsza informacja przedstawia:

  • dane od agentów rozliczeniowych nt. oszustw dokonanych kartami płatniczymi,
  • dane od banków nt. oszustw dokonanych kartami płatniczymi,
  • informacje o oszustwach z użyciem poleceń przelewu, polecenia zapłaty oraz czeków.

Materiały do pobrania