Gabriela Masłowska

Członek Rady Polityki Pieniężnej powołany na sześcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 7 października 2022 r.

Członek Rady Polityki Pieniężnej powołany na sześcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 7 października 2022 r.

Urodziła się 27 czerwca 1950 r. w Batorzu.

Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego podjęła studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując w 1974 r. tytuł magistra z zakresu problematyki rozwoju regionalnego. W latach 1974–1976 była asystentem w Instytucie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 1976–1980 pracowała jako nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prowadząc wykłady z ekonomii.

W 1982 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych i podjęła pracę w Katedrze Ekonomiki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, gdzie jako adiunkt wykładała ekonomię gospodarki rynkowej. Była też kierownikiem Studium Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzonego we współpracy z uczelniami z Francji, Belgii i Włoch. W latach 2006–2015 prowadziła wykłady w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z polityki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej. Była promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich, między innymi z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego i konkurencyjności.

Gabriela Masłowska była posłem na Sejm IV, V, VI, VII ,VIII i IX kadencji.

Nieprzerwanie od 2002 roku pracowała w sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a w VIII i IX kadencji jako zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Była także członkiem Komisji Rolnictwa, Komisji Infrastruktury i Komisji Zdrowia oraz wielu podkomisji, w tym do spraw monitorowania systemu podatkowego i instytucji finansowych. Przynależała do wielu zespołów parlamentarnych. W bieżącej kadencji Sejmu była przewodniczącą Zespołu do spraw Trójmorza. Szczególnym przedmiotem jej aktywności poselskiej była polityka pieniężna, rynek kapitałowy i system finansowy oraz zagadnienia związane ze spółdzielczością. W kwestii spółdzielczości występowała dwukrotnie w Trybunale Konstytucyjnym, co miało zasadnicze znaczenie dla korzystnych przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Gabriela Masłowska prowadzi systematyczne badania i analizy w oparciu o statystykę międzynarodową dotyczące funkcjonowania strefy euro. Uzyskane wyniki badań zostały zawarte w około stu wystąpieniach parlamentarnych dotyczących polityki monetarnej i rynku kapitałowego oraz w publikacjach naukowych i popularnonaukowych w tym: Makroekonomia gospodarki rynkowejABC rynku kapitałowego, O zachowanie suwerenności monetarnej Polski.

6 października 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Gabrielę Masłowską na członka Rady Polityki Pieniężnej.