Joanna Tyrowicz

Członek Rady Polityki Pieniężnej powołany na sześcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 7 września 2022 r.

Członek Rady Polityki Pieniężnej powołany na sześcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 7 września 2022 r.

Joanna Tyrowicz jest profesorem nauk ekonomicznych (od 2019 r.). Od początku kariery związana z Uniwersytetem Warszawskim, habilitację uzyskała w 2013 r., a tytuł doktora nadał jej Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2006. Poza alma mater w 2002 r., ukończyła także studia w 2004 r. na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Przez wiele lat zaangażowana w pracę organizacji pozarządowych i humanitarnych w Polsce i za granicą.

W latach 2007–2017 pracowała w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, zajmując się analizą rynku pracy oraz sytuacji gospodarstw domowych. Jest laureatką nagrody Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego (dwukrotnie) i innych wyróżnień za osiągnięcia badawcze. Od 2017 r. współpracuje na stałe z IZA w Bonn. Współpracowała także z Bankiem Światowym i Komisją Europejską. Była Fulbright Scholar (na Columbia University) oraz Mellon Fellow (w Netherlands Institute for Advanced Studies), gościła także w IAAEU w Trewirze oraz na Uniwersytecie w Ratyzbonie. W momencie powołania na członka Rady Polityki Pieniężnej, jej publikacje zgromadziły ponad 1400 cytowań (wg Google Scholar). Jest redaktorem w czasopismach PLoS One oraz Small Business Economics.

Jej badania dotyczą rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian strukturalnych w gospodarce, w tym demograficznych i sektorowych: od ilościowych modeli symulacyjnych, poprzez stosowane badania empiryczne po metody eksperymentalne. Wyjściowo jej zainteresowania koncentrowały się na zjawisku bezrobocia. Jej książka habilitacyjna „Histereza bezrobocia w Polsce” zdobyła nagrodę im. prof. Edwarda Lipińskiego dla najlepszej książki roku, nadawaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Z czasem ten program badawczy rozszerzył się o zagadnienia związane mobilnością sektorową i zawodową oraz z nierównościami. Wiele uwagi badawczej poświęciła także sektorowi przedsiębiorstw, w tym prywatyzacji oraz mechanizmom transmisji szoków sektorowych i globalnych do zachowań firm.

7 września 2022 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej powołał Joannę Tyrowicz na członka Rady Polityki Pieniężnej.