Przegląd Spraw Europejskich

Przegląd Spraw Europejskich jest cykliczną publikacją NBP, dotyczącą najważniejszych działań i inicjatyw o charakterze gospodarczym podejmowanych na szczeblu unijnym

Przegląd Spraw Europejskich jest cykliczną publikacją NBP, dotyczącą najważniejszych działań i inicjatyw o charakterze gospodarczym podejmowanych na szczeblu unijnym

Przegląd Spraw Europejskich jest cykliczną publikacją NBP, dotyczącą najważniejszych działań i inicjatyw o charakterze gospodarczym podejmowanych na szczeblu unijnym, prezentowanych w podziale na poszczególne instytucje europejskie (Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Europejski Bank Centralny, Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, etc.).

Do pobrania

Przegląd Spraw Europejskich

Zobacz również