Sprawozdanie z działalności NBP

Roczne sprawozdanie z działalności NBP | Realizacja ustawowych zadań w danym roku | Opis sytuacji majątkowej i kapitałowej | Wynik finansowy

Roczne sprawozdanie z działalności NBP | Realizacja ustawowych zadań w danym roku | Opis sytuacji majątkowej i kapitałowej | Wynik finansowy

Roczne sprawozdanie z działalności NBP uchwala Zarząd NBP a zatwierdza Rada Polityki Pieniężnej. W ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego Prezes NBP przedstawia sprawozdanie Sejmowi. Dokument zawiera informacje na temat realizacji przez NBP ustawowych zadań w danym roku, jak również opis sytuacji majątkowej i kapitałowej oraz wynik finansowy.

Do pobrania

Sprawozdanie ukazuje się w języku polskim. Wydawca: Narodowy Bank Polski, Departament Generalny.

Zobacz również