Departament Administracji

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Tomasz Dziurzyński

Departament Administracji wykonuje zadania związane z gospodarowaniem majątkiem Narodowego Banku Polskiego. Ponadto do zadań Departamentu Administracji należy m.in:

  • realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami, podatkami i opłatami dotyczącymi nieruchomości i środków transportu oraz koordynowanie procesu ubezpieczeń osobowych i majątkowych w NBP,
  • obsługa kancelaryjna i prowadzenie archiwów akt jawnych.

Kontakt: sekretariat.da@nbp.pl