Departament Bezpieczeństwa

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Bartosz Matysiak

Departament Bezpieczeństwa planuje i koordynuje zadania związane z bezpieczeństwem osób, mienia oraz informacji niejawnych w Narodowym Banku Polskim.

Ponadto Departament Bezpieczeństwa zajmuje się m.in.:

  • projektowaniem rozwiązań systemowych dotyczących bezpieczeństwa NBP,
  • opracowywaniem projektów zasad i metodyk oraz wykonywaniem zadań analitycznych dotyczących ryzyka operacyjnego w NBP, a także monitorowaniem tego ryzyka,
  • wykonywaniem i ochroną transportów wartości.

Kontakt: sekretariat.db@nbp.pl