Departament Zagraniczny

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Agata Łagowska

Departament Zagraniczny wykonuje zadania związane ze współpracą Rzeczypospolitej Polskiej i NBP z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankowymi, bankami zagranicznymi oraz instytucjami Unii Europejskiej.

Ponadto Departament Zagraniczny m.in.:

  • koordynuje współpracę techniczną NBP i organizuje konferencje międzynarodowe w NBP,
  • przygotowuje publikacje i informacje o NBP na użytek międzynarodowych instytucji finansowych i bankowych, banków zagranicznych oraz instytucji Unii Europejskiej,
  • wykonuje zadania dotyczące realizacji funkcji agenta finansowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt: sekretariat.dz@nbp.pl