Departament Centrum Pieniądza

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Piotr Woyciechowski

Głównym zadaniem Departamentu Centrum Pieniądza jest prowadzenie Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. W ramach swojej działalności Departament Centrum Pieniądza zajmuje się m.in.

  • organizacją zwiedzania,
  • przechowywaniem udostępnionych dóbr kultury,
  • udostępnianiem ekspozycji w Centrum Pieniądza NBP.

Strona internetowa Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka znajduje się pod adresem cpnbp.pl.

Kontakt: sekretariat.dcp@nbp.pl