Departament Operacji Zagranicznych

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Donald Malicki

Departament Operacji Zagranicznych wykonuje zadania związane z zarządzaniem rezerwami dewizowymi.

Ponadto do zadań Departamentu Operacji Zagranicznych należy m.in.:

  • inwestowanie rezerw dewizowych, opracowywanie bieżących koncepcji inwestycyjnych,
  • wyliczanie w złotych kursów walut obcych (z wyjątkiem kursu euro, wyliczanym przez Departament Operacji Krajowych),
  • bieżące zarządzanie ryzykiem finansowym związanym z operacjami inwestycyjnymi.

Kontakt: sekretariat.doz@nbp.pl