Departament Edukacji i Wydawnictw

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Anna Kasprzyszak

Departament Edukacji i Wydawnictw wykonuje zadania związane z kreowaniem i realizowaniem inicjatyw związanych z edukacją ekonomiczną.

Ponadto do zadań Departamentu Edukacji i Wydawnictw należy m.in.:

  • prowadzenie działalności wydawniczej związanej z działalnością edukacyjną NBP,
  • opracowywanie i realizacja specjalistycznych programów edukacyjnych,
  • redagowanie lub wydawanie publikacji NBP dotyczących działalności NBP i systemu bankowego,
  • prowadzenie Centralnej Biblioteki NBP.

Kontakt: sekretariat.dew@nbp.pl