Departament Prawny

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Dorota Szymanek

Departament Prawny wykonuje zadania związane z obsługą legislacyjną i prawną Prezesa NBP, Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu NBP i Centrali NBP oraz nadzoruje funkcjonowanie obsługi prawnej w innych jednostkach organizacyjnych NBP.

Ponadto Departament Prawny m.in.:

  • koordynuje współpracę NBP z organami władzy ustawodawczej i wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej,
  • opracowuje projekty ustaw dotyczących działalności NBP i systemu bankowego,
  • opiniuje projekty aktów prawnych NBP, projektów aktów prawnych nadesłanych przez Sejm, Senat, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i inne urzędy państwowe oraz przez Europejski Bank Centralny,
  • projektuje i wdraża rozwiązania wspierające funkcję zgodności,
  • prowadzi redakcję Dziennika Urzędowego NBP.

Kontakt: sekretariat.dp@nbp.pl