Departament Rachunkowości i Finansów

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Krzysztof Kruszewski

Departament Rachunkowości i Finansów wykonuje zadania dotyczące gospodarki finansowej NBP, w szczególności w zakresie projektowania, wykonywania i koordynowania zadań związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową.

Ponadto do zadań Departamentu Rachunkowości i Finansów należy m.in.:

  • koordynowanie w NBP spraw z zakresu danin publicznych i międzynarodowego prawa podatkowego oraz reprezentowanie NBP przed odpowiednimi organami, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Departamentu Kadr,
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego NBP i współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe NBP,
  • opracowywanie i monitorowanie wykonania planu finansowego NBP oraz planu inwestycji i leasingu NBP,
  • współpraca z Ministrem Finansów w zakresie opracowywania aktów prawnych dotyczących wykonania budżetu państwa,
  • projektowanie zasad otwierania i prowadzenia przez NBP rachunków bankowych, w szczególności budżetu państwa,
  • projektowanie zasad przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, w tym operacji zagranicznych.

Kontakt: sekretariat.drf@nbp.pl