Departament Audytu Wewnętrznego

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Robert Szumski

Departament Audytu Wewnętrznego wykonuje zadania związane z audytem wewnętrznym działalności departamentów i jednostek organizacyjnych.

Ponadto do zadań Departamentu Audytu Wewnętrznego należy m.in.:

  • określanie zasad, ocena i analiza funkcjonowania kontroli wewnętrznej w NBP,
  • współpraca z zewnętrznymi organizacjami kontroli i organizacjami powołanymi do ścigania przestępstw w zakresie spraw dotyczących działalności NBP,
  • inicjowanie podejmowania przez departamenty i jednostki organizacyjne przedsięwzięć dla zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej ich działalności.

Kontakt: sekretariat.daw@nbp.pl