Departament Emisyjno-Skarbcowy

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Barbara Jaroszek

Departament Emisyjno-Skarbcowego wykonuje zadania związane z prognozowaniem obiegu gotówkowego w kraju, prowadzeniem spraw związanych z automatyzacją i mechanizacją czynności kasowo-skarbcowych w NBP oraz planowaniem i organizacją emisji krajowych znaków pieniężnych.

Ponadto do zadań Departamentu Emisyjno-Skarbcowego należy m.in.:

  • przeprowadzanie ekspertyz dotyczących autentyczności znaków pieniężnych,
  • wymiana zużytych i uszkodzonych krajowych znaków pieniężnych,
  • sprzedaż monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz monet okolicznościowych,
  • ustalanie zasad i organizowanie zaopatrywania w znaki pieniężne banków i podmiotów upoważnionych do pobierania z NBP i odprowadzania do NBP znaków pieniężnych.

Kontakt: sekretariat.des@nbp.pl