Departament Generalny

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Kamila Sukiennik

Departament Generalny to departament zarządzający strategicznymi procesami zachodzącymi w NBP, jest odpowiedzialny za skuteczne wdrożenie w życie strategii banku i decyzji Zarządu NBP.

Do obowiązków należy dbanie o efektywną organizację współpracy między wszystkimi departamentami banku i zarządzanie bankiem jako instytucją.

Ponadto do zadań Departamentu Generalnego należy:

  • analizowanie, projektowanie i wdrażanie zasad organizacji NBP oraz zmian w strukturze organizacyjnej i podziale zadań w NBP,
  • obsługa prezydialna Zarządu NBP i RPP,
  • prowadzenie spraw protokołu i reprezentacji NBP,
  • analizowanie metod organizacji i zarządzania bankami centralnymi,
  • rozpatrywanie petycji wpływających do NBP oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej w NBP.

Kontakt: sekretariat.dg@nbp.pl