Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Juliusz Jabłecki

Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym wykonuje zadania związane z opracowywaniem zasad zarządzania rezerwami dewizowymi oraz kontrolą ryzyka finansowego związanego z zarządzaniem rezerwami dewizowymi i realizacją polityki pieniężnej.

Ponadto Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym m.in.:

  • zawiera umowy z kontrahentami NBP w zakresie transakcji dokonywanych w ramach zarządzania rezerwami dewizowymi,
  • analizuje standing finansowy banków i instytucji finansowych, w tym korespondentów, kontrahentów bądź potencjalnych partnerów NBP,
  • przeprowadza analizę efektywności zarządzania rezerwami dewizowymi,
  • koordynuje prace konieczne do zapewnienia zgodności działalności NBP na rynku walutowym z zasadami Kodeksu globalnego dla rynku walutowego (FX Global Code).

Kontakt: sekretariat.dzrf@nbp.pl