Departament Cyberbezpieczeństwa


Dyrektor | Zadania | Kontakt


Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Beniamin Kruba

Departament Cyberbezpieczeństwa wykonuje zadania związane z monitorowaniem cyberzagrożeń i koordynacją obsługi cyberincydentów w systemach i infrastrukturze teleinformatycznej NBP.

Ponadto do zadań Departamentu Cyberbezpieczeństwa należy m.in.:

  • sprawowanie bieżącego nadzoru nad bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych,
  • doskonalenie i rozwijanie metod bieżącego monitorowania cyberbezpieczeństwa,
  • wykonywanie testów bezpieczeństwa systemów i infrastruktury teleinformatycznej NBP,
  • współorganizowanie szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Kontakt: sekretariat.dcb@nbp.pl

Zobacz również