Departament Cyberbezpieczeństwa


Dyrektor | Zadania | Kontakt


Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Beniamin Kruba

Departament Cyberbezpieczeństwa wykonuje zadania związane z monitorowaniem cyberzagrożeń
i koordynacją obsługi cyberincydentów w systemach i infrastrukturze teleinformatycznej NBP.

Ponadto do zadań Departamentu Cyberbezpieczeństwa należy m.in.:

  • prowadzenie Narodowego Centrum Certyfikacji oraz zarządzanie infrastrukturą klucza publicznego w systemach teleinformatycznych w NBP,
  • planowanie, wykonywanie i koordynowanie zadań związanych z usługami zaufania
    w NBP,
  • sprawowanie bieżącego nadzoru nad bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych,
  • wykonywanie testów bezpieczeństwa systemów i infrastruktury teleinformatycznej NBP.

Kontakt: sekretariat.dcb@nbp.pl

Zobacz również