Departament Informatyki i Telekomunikacji

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Sebastian Ferdyn

Departament Informatyki i Telekomunikacji wykonuje zadania związane z planowaniem, nadzorowaniem, kreowaniem, eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem systemów teleinformatycznych w Narodowym Banku Polskim.

Ponadto Departament Informatyki i Telekomunikacji zajmuje się m.in.:

  • zapewnieniem ciągłości funkcjonowania systemów teleinformatycznych NBP,
  • opracowywaniem i realizacją planów rozwoju informatyki i telekomunikacji w NBP,
  • nadzorem nad eksploatacją głównych i zapasowych systemów teleinformatycznych.

Kontakt: sekretariat.dit@nbp.pl